Wydawnictwo AWF - Wrocław
zapowiedzi Zapowiedzi katalog Katalog nauki o kf Nauki o kult.fizycznej nauki humanistyczne Nauki
humanistyczne
nauki medyczne Nauki
medyczne
nauki biologiczne Nauki
biologiczne
Aktualny katalog Wydawnictwa AWF we Wrocławiu. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą !!
Nowości
okładka
Artur Jaskólski (red.)

Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka

        "... Celem książki jest przedstawienie takich fizjologicznych aspektów aktywności sportowej, które w dotychczasowym, polskim piśmiennictwie w sposób kompleksowy nie zostały ujęte. Powyższe stwierdzenie należy odnieść zwłaszcza do takich zagadnień jak .....
zobacz więcej

okładka
J.Wiesław Kochański

Balneologia i hydroterapia

        Książka jest cenną pozycją w pismiennictwie medycznym, przydatną zarówno lekarzom, jak i rehabilitantom zajmującym się zagadnieniami balneologii i hydroterapii.
Zawiera obszerną charakterystykę wód leczniczych z dokładnym opisem ich właściwości fizykochemicznych oraz informację....
zobacz więcej

okładka
Antoni Kaczyński

Atlas gimnastycznych ćwiczeń siłowych

        "..Opracowanie zawiera 1600 ćwiczeń w różnych działach. Stopień ich trudności rośnie wraz z numeracją. Każde ćwiczenie jest zaopatrzone w krótki opis z określeniem głównej partii pracujących mięśni i ilustrowane schematycznym rysunkiem. W odróżnieniu od innych tego rodzaju opracowań przyjęto podział ćwiczeń zgodnie z zasadą przemienności. Uwalnia to prowadzącego od żmudnego .....
zobacz więcej

okładka
Henryk Nawara, Urszula Nawara

Gry i zabawy integracyjne

        "...Opracowanie ma charakter praktyczny: poza podstawowymi informacjami metodycznymi zawiera ponad 200 gier i zabaw przeznaczonych dla osób w różnym wieku. Książka nie zawiera szczegółowych zaleceń dotyczących przydatności gier dla określonych grup wiekowych. Autorzy uczynili tak celowo, gdyż często gry i zabawy przeznaczone dla dzieci,.....
zobacz więcej

do początku
Zapowiedzi - Polecamy
logo

ZAPOWIEDZI :

      W najbliższym czasie ukażą się następujące wydawnictwa:

  • Jarosław Fugiel - Kultura fizyczna i turystyka w polityce Polski Ludowej 1944 - 1989

            Prezentowana książka w znacznym stopniu nawiązuje do poprzednich monografii autora: "Parlament polski wobec problemów kultury fizycznej 1944 -1980" (1990) oraz "Ze studiów nad modelem kultury fizycznej w Polsce Ludowej 1944 - 1980" (1996). Nowe źródła i opracowania, obejmujące cały okres Polski Ludowej (1944 -1989), pozwalają ukazać rozwój kultury fizycznej i turystyki w świetle programów i działalności partii, parlamentu i rządu.

    wpisz się na listę

POLECAMY

Badminton - Henryk Nawara
      Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu techniki gry, sędziowania i organizacji zawodów badmintonowych. Przeznaczona jest dla studentów akademii wychowania fizycznego, a także nauczycieli wychowania fizycznego, próbujących wprowadzać do szkół tę bardzo popularną wśród dzieci grę rekreacyjną.

okladka

okladka

Podstawy wymowy i impostacji głosu - Magdalena Gawrońska

      Dlaczego chorobą zawodową nauczycieli są choroby narządu głosu? Ile razy chrząknąłeś zanim powiedziałeś pierwsze słowo? Kto ma zadbać o zdrowie nauczycielskiego narządu głosu? Czy zauważyłeś, że Twój głos staje się coraz bardziej matowy? Dlaczego już po kilku lekcjach boli Cię gardło? Gdzie będziesz pracować, jeśli zabraknie Ci głosu?Podstawy fizykoterapii - Jan Łazowski
      "... Autor omawia wszystkie współczesne metody fizykoterapii: aktynoteraię, termoterapię, elektroterapię, leczenie energią mechaniczną. W rozdziale dotyczącym termoterapii po raz pierwszy w tak szerokim zakresie opisano krioterapię. Autorem podrozdziału jest twórca tej metody w Polsce ...


do początku
KATALOG
Nauki o kulturze fizycznej
Ryszard Błacha, Wojciech    Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim
   2003, ISBN 83-89156-05-9, format B5, objętość 190 str.
Anna Burdukiewicz (red.)    Zastosowania antropologii w wychowaniu fizycznym i sporcie
   "Studia i Monografie" nr 59, 2001, ISSN 0239-6009, ISBN 83-87389-69-2, format B5, objętość 236 str.
Bogdan Czabański    Wybrane zagadnienia uczenia się i nauczania techniki sportowej  
wyd. 3, zm., 1998, ISBN 83-87389-20-X, format B5, objętość 168 str.
Bogdan Czabański, Mirosław Fiłon, Krystyna Zatoń (red.)    Elementy teorii pływania  
2003, ISBN 83-89156-02-4, format B5, objętość 282 str
Ryszard Jezierski, Anna Rybicka    Gimnastyka. Teoria i metodyka
   wyd. 7, 2000, ISBN 83-82279-68-7, format B5, objętość 262 str.
Antoni Kaczyński    Zabawowe formy ćwiczeń zręcznościowo-akrobatycznych ,
  wyd. 2, 2000, ISBN 83-87389-51-X, format B5, objętość 214 str.
Antoni Kaczyński   Atlas gimnastycznych ćwiczeń siłowych
   wyd. 3 zmien., 2001, ISBN 83-87389-63-3, format B5, objętość 318 str.
Lesław Kulmatycki   Promocja zdrowia w kulturze fizycznej
   2003, ISBN 83-89156-06-7, ISSN 0239-6009, format B5, objętość 232 str
Jerzy Maciantowicz, Paweł Nowak,    Bieganie - sposób na zdrowe życie
   2002, ISBN 83-87389-82-X, format B5, objętość 104 str.
Zbigniew Naglak    Zespołowa gra sportowa
  "Studia i Monografie" nr 45, wyd. 2, 1996, ISSN 0239-6009, ISBN 83-85279-60-1, format B5, objętość 200 str.- nakład wyczerpany
Zbigniew Naglak    Metodyka trenowania sportowca
   wyd. 2 zm., 1999, ISBN 83-87389-39-0, format B5, objętość 192 str.
Zbigniew Naglak    Teoria zespołowej gry sportowej. Kształcenie gracza
  2001, ISBN 83-87389-62-5, format B5, objętość 274 str. 5107.
Henryk Nawara    Badminton
   wyd. 4 uzup., 2000, ISBN 83-87389-56-0, format B5, objętość 270 str.
Jerzy Maciantowicz    Trening wytrzymałościowy w biegach średnich i długich
   2000, ISBN 83-87389-57-9, format B5, objętość 74 str.
Juliusz Migasiewicz    Podstawy szkolenia miotaczy kulą
  2000, ISBN 83-87389-43-9, format B5, objętość 90 str.
Ryszard Panfil    Edukacja uzdolnionego gracza i zarządzanie zespołem sportowym
   2000, ISBN 83-87389-48-X, format B5, objętość 276 str.
Tadeusz Rzepa (red.)    Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia. Metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką
   wyd. 2, 1999, ISBN 83-87389-27-7, format B5, objętość 164 str.
  Światowy Kongres Wychowania Fizycznego, Berlin,
   1999, ISBN 83-87389-78-1, format A4, objętość 120 str.
Sylwia Toczek-Werner (red.)    Podstawy rekreacji i turystyki
  wyd. 3, 2002, ISBN 83-87389-17-X, format B5, objętość 150 str.
Wojciech Wiesner    Nauczanie - uczenie się pływania. Podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego
   wyd. 2, 2001, ISBN 83-85279-14-5, format B5, objętość 109 str.
Kazimierz Witkowski    Z historii systemów walk Dalekiego Wschodu. Aikido, judo, ju-jutsu, karate, kendo, sumo
   wyd. 2 popr., 1993, ISBN 83-85279-45-8, format B5, objętość 112 str. - nakład wyczerpany
Krystyna Zatoń (red.)    Problemy kultury fizycznej w badaniach naukowych
   1999, ISBN 83-87389-37-4, format B5, objętość 134 str. - nakład wyczerpany
Marek Zatoń, Zbigniew Jethon (red.) )    Aktywność ruchowa w świetle badań fizjologicznych. Część I
   2002, ISBN 83-85279-81-1, format B5, objętość 220 str.
Nauki humanistyczne
Bogdan Czabański    Kształcenie psychomotoryczne
   2000, ISBN 83-87389-41-1, format B5, objętość 170 str.
Bogdan Czabański    Mały leksykon oceny szkolnej
   2003, ISBN 83-89156-08-3, format B5, objętość 42 str.
Tadeusz Fąk    Wychowanie do rekreacji ruchowej młodzieży szkolnej. Stan i uwarunkowania (praca habilitacyjna)
   , 2002, ISBN 83-87389-92-7, format B5, objętość 118 str.
Magdalena Gawrońska    Podstawy wymowy i impostacji głosu
   wyd. 2 uzup., 2001, ISBN 83-87389-56-0, format B5, objętość 128 str.
Julian Jonkisz (red.)    Rozwój samorządności młodzieży na tle edukacyjnych i społecznych potrzeb modernizacji kształcenia pedagogów kultury fizycznej
   "Studia i Monografie" nr 56, 1999, ISBN 83-87389-35-8, format B5, objętość 248 str. - nakład wyczerpany
Julian Jonkisz, Zbigniew Naglak    Jubileusz 25-lecia Klubu Sportowego AZS AWF na tle dziejów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
   2001, ISBN 83-87389-64-1, format B5, objętość 138 str. - nakład wyczerpany
Urszula Kowieska    Wybór źródeł i tekstów z historii kultury fizycznej i rehabilitacji
   wyd. 2, 1997, ISBN 83-85279-61-X, format B5, objętość 334 str. - nakład wyczerpany
Lesław Kulmatycki    Trening relaksacyjny jogi i jego recepcja
   "Studia i Monografie" nr 53, 1997, ISSN 0239-6009, ISBN 83-87389-11-0, format B5, objętość 122 str. - nakład wyczerpany
Gabriel Łasiński    Sprawność zarządzania organizacją sportową
   "Studia i Monografie" nr 70, ISSN 0239-6009, ISBN 83-89156-09-1, 2003, format B5, objętość 104 str.
Henryk Nawara, Urszula Nawara    Gry i zabawy integracyjne
   wyd. 3 uzup., 2003, ISBN 83-89156-01-6, format B5, objętość 138 str.
Marek Ordyłowski    Wieś dolnośląska w latach 1945-1956. Władza a społeczeństwo
   praca habilitacyjna, 1999, ISBN 83-87389-33-1, format B5, objętość 274 str.
Marek Ordyłowski    Historia kultury fizycznej. Starożytność-Oświecenie
   wyd. 3, 2000, ISBN 83-85279-92-X, format B5, objętość 154 str.
Kazimierz Perechuda (red.)    Zarządzanie marketingiem w organizacji sportowej
   2003, ISBN 83-87389-88-9, format B5, objętość 154 str.
Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa    Bawiąc - uczę się. Piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym
   2002, ISBN 83-87389-94-3, format B5, objętość 44 str.
Zbigniew Schwarzer    Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
  2000, ISBN 83-87389-55-2, format B5, objętość 78 str.
Bożena Siedlecka, Wojciech Biliński (red.)    Taniec w edukacji dzieci i młodzieży. Podręcznik dla nauczycieli
  2003, format B5, objętość 144 str
Leonard Szymański (red.)    Kultura fizyczna na Dolnym Śląsku w 40-leciu Polski Ludowej
   "Studia i Monografie" nr 32, wyd. 2, 1993, ISBN 83-85279-28-8, 1993, format B5, objętość 476 str. - nakład wyczerpany
Leonard Szymański    Kultura fizyczna w polityce II Rzeczypospolitej
   "Studia i Monografie" nr 47, 1995, ISSN 0239-6009, ISBN 83-85279-72-5, format B5, objętość 206 str.
Leonard Szymański    Ze studiów nad modelem kultury fizycznej w Polsce Ludowej 1944-1980
  "Studia i Monografie" nr 49, wyd. 2 popr. i uzup., 1996, ISSN 0239-6009, ISBN 83-85279-80-6, format B5, objętość 182 str. - nakład wyczerpany
Vladimir M. Zaciorsky    Postęp technologiczny a sport u progu XXI wieku - Redakcja naukowa T. Bober
   1999, ISBN 83-87389-32-3, format A5, objętość 70 str. - nakład wyczerpany
Edward Wlazło (red.)    Psychologia grupy sportowej
  "Studia i Monografie" nr 69, 2003, ISSN 0239-6009, ISBN 83-89156-10-5, format B5, objętość 180 str.
Nauki medyczne
Włodzimierz Fijałkowski, Renata Markowska, Halina Michalczyk, Ludwika Sadowska    Rehabilitacja w położnictwie i ginekologii
   wyd. 2, 1999, ISBN 83-85279-91-1, format B5, objętość 188 str.
J. Wiesław Kochański   Balneologia i hydroterapia
  2002, ISBN 83-87389-77-3, format B5, objętość 252 str
Jan Łazowski    Postawy fizykoterapii
   2000, ISBN 83-87389-49-8, format B5, objętość 286 str.
Julian Olearczyk    Gramatyczne podstawy łacińskiego nazewnictwa medycznego
  wyd. 3 zm., 1998, ISBN 83-87389-15-X, format B5, objętość 90 str.
Adam Rosławski    Podstawy fizjoterapii w chorobach reumatycznych
   wyd. 2, 1998, ISBN 83-85279-77-7, format B5, objętość 96 str.- nakład wyczerpany
Adam Rosławski    Ćwiczenia lecznicze i rekreacja fizyczna w chorobach reumatycznych
   wyd. 3, 1999, ISBN 83-85279-65-2, format B5, objętość 76 str.
Adam Rosławski    Reumatologia w pytaniach i odpowiedziach
   2000, ISBN 83-87389-41-2, format B5, objętość 44 str. - nakład wyczerpany
Adam Rosławski    Wybrane zagadnienia z patofizjologii
  wyd. 2 uzup., 2000, ISBN 83-87389-06-4, format B5, objętość 78 str. - nakład wyczerpany
Adam Rosławski    Łacińsko-polskie nazewnictwo w rehabilitacji medycznej
   wyd. 3, 2001, ISBN 83-87389-61-7, format A5, objętość 46
Adam Rosławski    Wytyczne fizjoterapii kardiologicznej. Pytania i odpowiedzi
  wyd. 2 uzup., 2001, ISBN 83-87389-65-X, format B5, objętość 62 str.
Adam Rosławski    Wybrane zagadnienia z geriatrii
  2001, ISBN 83-87389-67-6, format B5, objętość 38
Adam Rosławski, Marek Woźniewski    Fizjoterapia oddechowa
  wyd. 3 uzup., 2001, format B5, objętość 118 str.
Krystyna Rożek-Mróz    Zmienność wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego człowieka w świetle rozwoju morfofunkcjonalnego - praca habilitacyjna,
  2002, ISBN 83-87398-93-5, format B5, objętość 194 str.
Ludwika Sadowska (red.)    Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
   "Studia i Monografie" nr 58, wyd. 2, 2001, ISSN 0239-6009, ISBN 83-87389-52-8, format B5, objętość 296 str.
Karmena Stańkowska, Andrzej Bugajski, Ryszard Pawelec    Ćwiczenia z medycyny wychowania fizycznego i sportu
   wyd. 2, 1997, ISBN 83-87389-02-1, format B5, objętość 70
Andrzej Steciwko (red.)    Fizykoterapia w chorobach układu moczowo-płciowego
  
Zdzisław Zagrobelny, Marek Woźniewski    Biomechanika kliniczna. Część ogólna
  wyd. 3, 1999, ISBN 83-85279-98-9, format B5, objętość 180
Marek Zatoń, Zbigniew Jethon (red.)    Aktywność ruchowa w świetle badań fizjologicznych i promocji zdrowia
   1998, ISBN 83-87389-22-6, format B5, objętość 212 str
Nauki biologiczne
Jacek Borkowski    Bioenergetyka i biochemia tlenowego wysiłku fizycznego
  2003, ISBN 83-87389-91-9, format B5, objętość 96 str.
Ewa Demczuk-Włodarczyk    Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka
  "Studia i Monografie" nr 66, 2003, ISSN 0239-6009, ISBN 83-87389-99-4, format B5, objętość 184 str.
Marian Golema    Charakterystyka procesu utrzymywania równowagi ciała człowieka w obrazie stabilograficznym
  "Studia i Monografie" nr 64, 2002, ISSN 0239-6009, ISBN 83-87398-84-6, format B5, objętość 152 str.
Zofia Ignasiak, Antoni Janusz, Aniela Jarosińska    Anatomia człowieka, cz. I
  wyd. 10, 2001, ISBN 83-87389-10-2, format B5, objętość 288 str. -
Zofia Ignasiak, Antoni Janusz, Aniela Jarosińska    Anatomia człowieka, cz. II
  wyd. 6, 2000, ISBN 83-87389-24-2, format B5, objętość 394 str.
Artur Jaskólski (red.)    Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka
   wyd.2, 2002, ISBN 83-87389-73-0, format B5, objętość 417 str.
Zbigniew Jethon    Ekologia człowieka w wychowaniu fizycznym i sporcie
  wyd. 2, 1995, ISBN 83-85279-46-6, format B5, objętość 150 str.
Michał Kuczyński    Model lepko-sprężysty w badaniach stabilności postawy człowieka (The viscoelastic model of quiet standing)
  Studia i Monografie nr 65, ISSN 0239-6009, ISBN 83-87389-98-6, format B5, objętość 110 str.
Maria M. Monkiewicz    Wpływ ćwiczenia fizycznego na subpopulacje limfocytów, stężenie sICAM, TNF-a, sTNF-R1 i IL-2 w surowicy krwi oraz białek Fas i Bcl-2 w limfocytach - praca habilitacyjna
   1998, ISBN 83-87389-23-4, format B5, objętość 64 str. -nakład wyczerpany
Teresa Sławińska    Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju motoryczności dzieci wiejskich - praca habilitacyjna
   2000, ISBN 83-87389-53-6, format B5, objętość 170 str.
Małgorzata Słowińska-Lisowska, Krzysztof A. Sobiech    Dieta sportowców
  wyd. 2, 2000, ISBN 83-85279-78-4, format B5, objętość 200 str. -nakład wyczerpany
Małgorzata Słowińska-Lisowska    Wpływ wysiłku na sekrecję wybranych hormonów u aktywnych fizycznie mężczyzn
  "Studia i Monografie" nr 67, 2003, ISSN 0239-6009, ISBN 83-89156-04-0, format B5, objętość 128 str.
Krzysztof A. Sobiech    Biochemia
  wyd. 6, 2001, ISBN 83-85279-52-0, format B5, objętość 278 str.
  
do początku

AKI Maratone-mailinfonowościzamów-formularz powrót