Akademicka Ksiegarnia Internetowa "MARATON"


okładka Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Konspekty zajęć.
Alicja Romanowska

Wydawnictwo:

Korepetytor, Płock

Wydanie, rok:

I, 2000

ISBN:

83-86356-93-6

stron:

179

oprawa:

broszurowa

wymiary:

160 x 230 mm

cena:

20.00 zł


        Głównym powodem opracowania niniejszych materiałów metodycznych było, zwiększone w obecnych czasach, zainteresowanie problematyką gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Jest ona szczególnie powołana do kształtowania prawidłowej postawy ciała u dzieci oraz stanowi niezastąpiony środek korekty postawy w często występujących dzisiaj przypadkach jej wad i odchyleń od normy.
       Podręcznik adresowany jest głównie do:
- nauczycieli prowadzących zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, zwłaszcza nauczycieli rozpoczynających pracę;
- instruktorów gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej;
- nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą mogli zaczerpnąć pomysły organizacyjno - metodyczne oraz sposoby realizacji określonych zadań i celów zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.
        Opracowanie to jest zbiorem przykładowych konspektów zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, poprzedzonym niezbędnymi wskazówkami organizacyjno - metodycznymi oraz przykładowym planem pracy na tych zajęciach.
        Podane przykłady konspektów mają służyć zainteresowanym nie jako rozwiązanie czy sposób prowadzenia ćwiczeń korekcyjno - kompensacyjnych, ale jako wskazówki do realizacji założonych celów zarówno z zakresu umiejętności, wiadomości, jak i zadań wychowawczych (ujętych na początku każdego konspektu) oraz jako wskazówki organizacyjne.
      Nie chcę pomniejszać inwencji nauczycieli, ale zachęcić ich do szukania różnych rozwiązań organizacyjnych. Tylko od nauczycieli czy instruktorów zależy skuteczność i atrakcyjność działania korekcyjnego.
        W podanych konspektach ujęte są ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem prostych środków dydaktycznych dostępnych (mam nadzieję) w każdej szkole. Ćwiczenia i zabawy są dokładnie opisane, z wyszczególnieniem pozycji wyjściowej/ ruchu, jaki ma być wykonany, oddziaływania korekcyjnego oraz uwag organizacyjno - metodycznych. Niektóre ćwiczenia zostały zilustrowane zdjęciami.
        Przedstawione w niniejszej pracy konspekty obejmują korekcję kilku najczęściej występujących wad postawy:
bocznych skrzywień kręgosłupa (skolioz); pleców okrągłych; pleców wklęsłych; pleców wklęsło - okrągłych; pleców płaskich; klatki piersiowej lejkowatej; płaskostopia; koślawości kolan i stóp.
         Początkowe rozdziały dotyczą zagadnień związanych z systematyką ćwiczeń zawartych w konspektach; form, metod i zasad zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz ogólnych założeń niezbędnych przy realizacji tych zajęć.
        Kolejny rozdział przedstawia przykładowy plan zajęć gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w szkole do realizacji w ciągu kilkuletniego postępowania korekcyjnego. Zawiera on: cele, zadania ogólne oraz zadania szczegółowe dla poszczególnych wad postawy, z uwzględnieniem zabaw i gier korekcyjnych.
        Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie ułatwi pracę instruktorom i nauczycielom stojącym przed bardzo ważnym i odpowiedzialnym zadaniem.
Autorka


Spis treści

 • l. Wstęp
 • 2. Objaśnienia skrótów
 • 3. Ogólne założenia postępowania korekcyjnego
 • 4. Formy, metody i zasady zajęć korekcyjne - kompensacyjnych
  • 4.1. Zasady dydaktyczno - wychowawcze procesu korekcyjnego
  • 4.2. Metody realizacji zadań na zajęciach korekcyjne - kompensacyjnych
  • 4.3. Formy prowadzenia zajęć korekcyjne - kompensacyjnych
 • 5. Systematyka ćwiczeń korekcyjne - kompensacyjnych ujętych w konspektach
 • 6. Przykładowy plan zajęć gimnastyki korekcyjne - kompensacyjnej
 • 7. Uproszczone badania ortopedyczne oraz testy funkcjonalne
 • 8. Konspekty zajęć korekcyjne - kompensacyjnych
  • 8.1. Dla skolioz i postaw skoliotycznych
  • 8.2. Dla pleców okrągłych
  • 8.3. Dla pleców wklęsłych
  • 8.4. Dla pleców wklęsło - okrągłych
  • 8.5. Dla pleców płaskich
  • 8.6. Dla klatki piersiowej lejkowatej
  • 8.7. Dla płaskostopia
  • 8.8. Dla koślawości kolan i stóp
 • 9. Bibliografia


Jędrzej Śniadecki

".. .dobrze ukształtowanego dziecięcia trzeba pilnować, aby równie dobrze rosło, aby tej pierwiastkowej budowy nie nadwyrężało, słabych zaś i źle utworzonych tak należy kierować i prowadzić, aby te zboczenia sprostować i uchybienia ile można naprawić"


AKI Maratone-mailinfonowościzamów-formularz powrót