Akademicka Księgarnia Internetowa MARATON
Konspekty lekcji, zajęć


Konspekty lekcji:

 • Witold Sowała - Kształtowanie siły na obwodzie stacyjnym poprze zastosowanie systemu "body - building".
 • Wiktor Laszuk - Pływanie - doskonalenie stylu klasycznego.
 • Małgorzata Denisiuk - Walory przyboru nietypowego.
 • Zenon Zieliński - Minisiatkówka - nauka poruszania się po boisku.
 • Zenon Zieliński - Piłka siatkowa. Nauka zastawienia pojedynczego - ćwiczenia wstępne
 • Zenon Zieliński - Unihokej. Nauka strzału z miejsca i biegu po podaniu
 • Paweł Różański - Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • Anna Kozak - konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla wad mieszanych
 • Anna Kozak - konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla skolioz i postaw skoliotycznych
 • Krzysztof Piech - Doskonalenie podań i chwytów oraz rzutów do kosza


  / zasady publikowania prac /

         Baza ta powstaje na Państwa życzenie. Będziemy w niej zamieszczać różnego rodzaju opracowania, artykuły, programy , rozkłady zajęć i konspekty lekcji, oczywiście z zakresu wychowania fizycznego. Każdy może dowolnie z niej korzystać, a jeśli uzna że należy podzielić się z innymi swoimi przemyśleniami i opracowaniami, zawsze może napisać do nas i przesłać na nasz adres opracowane materiały / najlepiej w wersji html ale może być i tekstowa /.
         Prowadzimy rozmowy z Polskim Towarzystwem Naukowym Kultury Fizycznej oraz z redakcją dwumiesięcznika Kultura Fizyczna i Trenera w sprawie uruchomienia wirtualnego dodatku do czasopisma, w którym nauczyciele wf, ale także i trenerzy , instruktorzy, mogli by zamieszczać swoje artykuły i opracowania.
          Opublikowanie artykułu w tym czasopiśmie będzie równoznaczne z opublikowaniem materiału w tradycyjnych czasopismach fachowych. Będzie to szczególnie istotne dla nauczycieli, którzy aby zostać nauczycielami mianowanymi są zobowiązani do napisania i opublikowania w prasie przynajmniej 2 artykułów fachowych. A my chcemy Im w tym pomóc uruchamiając dodatek wirtualny do wspomnianych wyżej czasopim.
         Oczywiście, otrzymany od Państwa materiał, nie zostanie automatycznie umieszczony w w naszym wirtualnym czasopiśmie , lecz przejdzie przez uważne sito recenzentów i dopiero wtedy zostanie zakwalifikowany np. do druku w tradycyjnych czasopismach związanych z kf / tu mają szansę dobre, wyróżniające się, nowatorskie opracowania / lub zostanie skierowany do ujęcia w wirtualnym dodatku / wszystkie dobre artykuły mają szansę / a pozostałe lub inne mogą zostać opublikowane / bez recenzji/ w naszym wirtualnym biuletynie "i".
         Natomiast baza konspektów już działa. Publikujemy pierwsze konspekty lekcji nauczycieli wychowana fizycznego i studentów z Białej Podlaskiej oraz nadesłane na nasz adres internetowy od nauczycieli wf z róznych miejscowości Polski.
          Serdecznie zapraszamy nauczycieli wf z całej Polski do podzielenia się z innymi ze swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i propozycjami.

 • powrót