Akademicka Ksiegarnia Internetowa "MARATON"


okładka Koszykówka. Podręcznik dla trenerów, nauczycieli i studentów.
Tadeusz Huciński, Izabela Lekner

Wydawnictwo:

BK, Wrocław

Wydanie, rok:

I, 2001

ISBN:

83-910251-8-7

stron:

202

oprawa:

broszurowa

wymiary:

167 x 238 mm

cena:

36.00 zł


       Trenerzy, instruktorzy oraz osoby zajmujące się nauczaniem gry w koszykówkę otrzymują do ręki książkę Tadeusza HUCIŃSKIEGO - pracownika naukowego Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku-Oliwie, byłego trenera reprezentacji Polski koszykarek, pracującego obecnie z I-ligowym zespołem mężczyzn w Stargardzie Gdańskim. Zawarty w niej bogaty materiał szkoleniowy winien stanowić istotną pomoc w organizacji procesu nauczania i trenowania koszykówki.
     Szczególną uwagę zwracam na te wszystkie ćwiczenia, które prowadzą do doskonalenia umiejętności technicznych, albowiem pod tym względem polskie koszykarki i koszykarze wyraźnie ustępują zawodnikom krajów zachodnich i bałkańskich, nie mówiąc już o USA.
      Zbyt często wymagamy od zawodniczek i zawodników wykonywania zadań z dziedziny taktyki gry, nie wyposażając wcześniej naszych podopiecznych w odpowiednie środki techniczne. Zaproponowany przez Tadeusza Hucińskiego zestaw ćwiczeń doskonalących umiejętności techniczne winien stanowić pomoc w procesie nauczania, zapewniając możliwość doboru szerokiej i atrakcyjnej gamy środków dydaktycznych.
      Koszykówka jest dyscypliną sportu, w której najczęściej zmienia się przepisy gry, starając się dostosować je do wymagań widza, równocześnie stale podwyższając próg niezbędnych umiejętności indywidualnych zawodników. Gra staje się coraz szybsza, coraz bardziej dynamiczna, co zmusza trenerów i zawodników do systematycznej i wytężonej pracy nad doskonaleniem cech motorycznych, techniki operowania piłką przy pełnej szybkości i umiejętności wykorzystywania każdego błędu przeciwnika w ułamku sekundy.
      Dobrze się stało, iż właśnie teraz, po kolejnej zmianie przepisów gry prowadzących do jej przyspieszenia, biblioteka trenerów i nauczycieli koszykówki wzbogaci się o nowy, interesujący i wszechstronny podręcznik, który niech służy podnoszeniu poziomu gry w koszykówkę w Polsce. (Ludwik Miętta-Mikołajewicz)


Spis treści

 • Przedmowa
 • Wstęp
 • Podstawowa terminologia koszykówki
 • Legenda do rysunków
 • I. Praktyczne porady do wstępnego nauczania koszykówki dla nauczyciela wychowania fizycznego i trenera
  • 1. Ogólne zasady nauczania i trenowania
  • 2. Dydaktyczne zasady nauczania
  • 3. Formy ćwiczeń przygotowawczych
  • 4. Nauczanie techniki i taktyki
  • 5. Szkolenie początkujących
  • 6. Okresy szkoleniowe
  • 7. Planowanie pracy szkoleniowej
  • 8. Konspekt lekcyjny - treningowy
  • 9. Gry i zabawy pomocne w nauczaniu podstawowych elementów gry bez piłki i z piłką
 • II. Szybki atak
  • 1. Kształtowanie sprawności i cech psychomotorycznych zawodnika w szybkim ataku
  • 2. Podstawowe umiejętności indywidualnego wyszkolenia technicznego zawodnika w szybkim ataku
   • 2.1. Chwyt piłki
   • 2.2. Pierwsze podanie
   • 2.3. Zbiórka
   • 2.4. Kozłowanie
   • 2.5. Rzut
   • 2.6. Dobitka
  • 3. Fazy szybkiego ataku w koszykówce
   • 3.1. Faza l: Wejście w posiadanie piłki i wykonanie pierwszego podania
   • 3.2. Faza 2: Wyrobienie przewagi liczebnej lub taktycznej
   • 3.3. Faza 3: Rozegranie przewagi liczebnej
   • 3.4. Faza 4: Czwarty i piąty zawodnik w szybkim ataku
   • 3.5. Faza 5: Gra wolnych strzelców
   • 3.6. Faza 6: Drugi szybki atak
  • 4. Kompleks ćwiczeń do nauczania i doskonalenia szybkiego ataku
   • 4.1. Ćwiczenia bez przeciwnika
   • 4.2. Ćwiczenia z przeciwnikiem
 • III. Najnowsze tendencje gry w koszykówce
  • 1. Kilka uwag dotyczących obecnych tendencji gry w koszykówce
  • 2. Aktualne tendencje gry 1x1 w koszykówce - kompleks ćwiczeń
  • 3. Aktualne tendencje w koszykówce we fragmentach gry - kompleks ćwiczeń
 • IV. Podstawy indywidualnego atakowania bez piłki
  • 1. Podstawowe elementy gry bez piłki
   • 1.1. Postawa
   • 1.2. Start
   • 1.3. Bieg
   • 1.4. Zmiana tempa biegu
   • 1.5. Zatrzymanie
   • 1.6. Zmiana kierunku biegu
   • 1.7. Skoki i lądowanie
   • 1.8. Obrót bez piłki
   • 1.9. Zwód
  • 2. Zbiórka i dobitka w ataku bez piłki
   • 2.1. Zbiórka w ataku - kompleks ćwiczeń
   • 2.2. Dobitka w ataku - kompleks ćwiczeń
 • V. Podstawy indywidualnego atakowania z piłką
  • l. Podstawowe elementy gry z piłką
   • 1.1. Praca nadgarstka
    • 1.1.1. Ćwiczenia wzmacniające pracę nadgarstka
    • 1.1.2. Ćwiczenia przygotowujące nadgarstek do chwytu
    • 1.1.3. Ćwiczenia przygotowujące do rzutu o tablicę
   • 1.2. Operowanie piłką
    • 1.2.1. Kompleks ćwiczeń do nauczania i doskonalenia operowania piłką
   • 1.3. Chwyty
   • 1.4. Podania
    • 1.4.1. Kompleks ćwiczeń do nauczania podań oburącz sprzed klatki piersiowej
    • 1.4.2. Kompleks ćwiczeń do doskonalenia podań oburącz sprzed klatki piersiowej
    • 1.4.3. Kompleks ćwiczeń do nauczania i doskonalenia podań oburącz i jednorącz powyżej linii barków
    • 1.4.4. Gry i zabawy pomocnicze do nauczania podań
   • 1.5. Kozłowanie
    • 1.5.1. Kompleks ćwiczeń do nauczania i doskonalenia kozłowania
   • 1.6. Zwody z piłką
   • 1.7. Zatrzymanie z piłką
   • 1.8. Obroty z piłką
   • 1.9. Rzuty
    • 1.9.1. Rzut do kosza z miejsca
     • 1.9.1.1. Procedura wykonywania rzutów wolnych
     • 1.9.1.2. Technika wykonania rzutu wolnego
     • 1.9.1.3. Kompleks ćwiczeń do nauczania rzutu wolnego
     • 1.9.1.4. Kompleks ćwiczeń do doskonalenia rzutu wolnego
     • 1.9.1.5. Proponowane formy ćwiczeń rzutów wolnych podczas jednostki treningowej
    • 1.9.2. Rzut do kosza z biegu
     • 1.9.2.1. Technika wykonania rzutu do kosza z biegu
     • 1.9.2.2. Technika wykonania rzutu do kosza z biegu po kozłowaniu
     • 1.9.2.3. Kompleks ćwiczeń do nauczania rzutu z biegu
     • 1.9.2.4. Kompleks ćwiczeń do nauczania rzutu z biegu po podaniu
     • 1.9.2.5. Kompleks ćwiczeń do nauczania rzutu z biegu po kozłowaniu
     • 1.9.2.6. Błędy w wykonywaniu rzutów z biegu
    • 1.9.3. Rzut w wyskoku
     • 1.9.3.1. Technika wykonania rzutu w wyskoku
     • l.9.3.2. Kompleks ćwiczeń do nauczania i doskonalenia rzutu w wyskoku
     • l.9.3.3. Błędy w wykonaniu rzutów w wyskoku
    • 1.9.4. Rzut do kosza hakiem technika wykonania
    • 1.9.5. Rzut do kosza "po wbiciu" i "po założeniu"
     • 1.9.5.1. Technika wykonania rzutu do kosza "po wbiciu"
     • 1.9.5.2. Kompleks ćwiczeń do nauczania rzutu do kosza "po wbiciu"
     • 1.9.5.3. Kompleks ćwiczeń do doskonalenia rzutu do kosza "po wbiciu"
     • 1.9.5.4. Technika wykonania rzutu "po założeniu"
     • 1.9.5.5. Kompleks ćwiczeń do nauczania rzutu "po założeniu"
     • 1.9.5.6. Kompleks ćwiczeń do doskonalenia rzutu "po założeniu"
    • 1.9.6. Rzuty sytuacyjne
     • 1.9.6.1. Rzuty wykonywane przez zawodnika środkowego
    • 1.9.7. Metodyka doskonalenia skuteczności rzutowej w koszykówce
     • 1.9.7.1. Rzuty z wybranych pozycji w wyskoku
     • 1.9.7.3. Rzuty z wejść pod kosz
     • 1.9.7.4. Rzuty wolne
     • 1.9.7.5. Rzuty we fragmentach gry
     • 1.9.7.6. Rzuty sytuacyjne
     • 1.9.7.7. Przykłady treningu rzutowego
     • 1.9.7.8. Przykłady treningu rzutowego w różnych okresach szkoleniowych
 • Literatura


Informacje dodatkowe:

Książka powstała na bazie doświadczeń teoretycznych i praktycznych, wynikających z wieloletniej praktyki zawodniczej i trenerskiej Autorów. Wzbogaciły ją najnowsze doświadczenia, dotychczas nie opisane w literaturze, zebrane podczas Europejskich i Światowych Konferencji Szkoleniowych Trenerów przez Tadeusza Hucińskiego, przedstawiciela Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Trenerów. Przy redagowaniu książki wykorzystano również dostępną literaturę krajową i zagraniczną.


AKI Maratone-mailinfonowościzamów-formularz powrót