Akademicka Księgarnia Internetowa "MARATON"


okładka Piłka nożna - podręcznik dla studentów i nauczycieli   
Leszek Bednarski ; Adam Koźmin

Wydawnictwo:

AWF Kraków

Wydanie, rok:

I, 2004

opłaty pocztowe

ISBN:

83-89121-11-5

czas real.: 24/48

stron:

323

oprawa:

broszurowa

wymiary:

240 x 165 mm

nasza cena:

41.00 zł

zamawiam


         Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców, ponieważ zawarte w nim treści mogą być wykorzystane zarówno przez studentów, instruktorów i trenerów, pracujących na etapach wstępnym i podstawowym nauczania gry w piłkę nożną, jak i przez nauczycieli wychowania fizycznego jako zestaw środków do realizacji programów nauczania w szkołach podstawowych, średnich oraz zajęć pozalekcyjnych (szkolne kluby sportowe).
W pierwszej części skryptu omówiono w zarysie historię piłki nożnej na świecie oraz rozwój tej dyscypliny sportu w Polsce. W dalszej kolejności przeprowadzono szczegółową analizę elementów techniki piłki nożnej, przedstawiono metodykę nauczania, dokonano charakterystyki przepisów gry.
Druga część zawiera informacje o taktyce - z uwzględnieniem jej rozwoju w ujęciu chronologicznym - oraz zasób podstawowych ćwiczeń stosowanych w nauczaniu.
Trzecią część poświęcono szkoleniu dzieci i młodzieży w aspekcie uwarunkowań rozwojowych. Proponowane przykłady konspektów lekcji treningowych posiadają wartość utylitarną, gdyż mogą być wykorzystane bezpośrednio w praktyce szkolnej.
W końcowej części zamieszczono zbiór podstawowych pozycji literatury przedmiotu. W dużym zakresie korzystano z materiałów autorskich Jerzego Talagi. Autorzy sądzą, że ze względu na znaczny zasób wiadomości zawartych w wielu podręcznikach (niekiedy trudno dostępnych), monograficzne ujęcie problematyki w wersji skryptowej odegra właściwą rolę w zakresie przydatności dla potrzeb dydaktyki.


Spis treści

 • I. Historia gry w piłkę nożną
 • II. Struktura organizacyjna i rodzaje rozgrywek piłkarskich w Polsce
 • III. Przepisy gry w piłkę nożną
  • 1. Przepisy obowiązujące podczas gry w piłkę nożną na boisku .
  • 2. Przepisy obowiązujące podczas gry w piłkę nożną na hali (sali gimnastycznej) .
  • 3. Sposób przeprowadzania gry w piłkę nożną na sali (hali) dla licznej grupy zawodników.
 • IV. Technika
  • 1. Ćwiczenia oswajające z piłką oraz przykłady gier i zabaw pomocniczych w nauczaniu i doskonaleniu techniki piłki nożnej . . .
  • 2. Analiza i metodyka nauczania techniki gry w piłkę nożną .
   • Uderzenia piłki.
   • Przyjęcia piłki.
   • Prowadzenie piłki
   • Drybling.
   • Zwody .
   • Odbieranie piłki przeciwnikowi.
   • Wślizg
   • Gra ciałem
   • Wrzut z linii bocznej
   • Technika gry bramkarza
 • V Taktyka.
 • Wiadomości ogólne
  • 1. Ewolucja systemów gry oraz style i szkoły piłkarskie
  • 2. Nauczanie taktyki
  • 3. Taktyka bronienia
  • 4. Taktyka atakowania
  • 5. Systematyka ćwiczeń taktycznych
  • 6. Gry pomocnicze, ćwiczenia i zabawy w nauczaniu taktyki
  • 7. Uwagi do realizacji procesu szkoleniowego z zakresu techniki i taktyki
 • VI. Szkolenie dzieci i młodzieży.
  • 1. Cele i zadania
  • 2. Etapy procesu szkoleniowego.
  • 3. Psychofizyczne i pedagogiczne aspekty treningu piłkarskiego dzieci i młodzieży
  • 4. Mini-gry w piłkę nożną
 • VII. Przykładowe konspekty lekcji treningowych dla dzieci i młodzieży
  • Lekcja treningowa dla grupy szkoleniowej w wieku 7-8 lat
  • Lekcja treningowa dla grupy szkoleniowej w wieku 9-10 lat
  • Lekcja treningowa dla grupy szkoleniowej w wieku 11-12 lat
  • Lekcja treningowa dla grupy szkoleniowej w wieku 13-14 lat
  • Lekcja treningowa dla grupy szkoleniowej w wieku 15-16 lat
  • Lekcja treningowa dla grupy szkoleniowej w wieku 17-18 lat
  • Lekcja treningowa dla grupy bramkarzy w wieku 9-18 lat
 • VIII. Młodzieżowa odznaka PZPN
 • IX. Rodzaje i systemy zawodów
 • X. Przepisy gry w piłkę nożną dla trampkarzy i juniorów


...


AKI Maraton e-mail info nowości zamów-formularz powrót