Akademicka Ksiegarnia Internetowa "MARATON"


okładka Planowanie pracy z zreformowanej szkole podstawowej klas I - III. Wychowanie fizyczne. Poradnik metodyczny.
Czesław Sieniek

Wydawnictwo:

Helvetica, Skierniewice

Wydanie, rok:

II uzupełnione, 1999

ISBN:

83-907133-4-9

stron:

233

oprawa:

broszurowa

wymiary:

145 x 210 mm

cena:

32.00 zł


        Humanistyczna wizja wychowania fizycznego wymaga określenia dwóch jednakowo ważnych celów kształcenia i wychowania: bliższego - definiowanego jako wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży; dalszego - definiowanego jako wychowanie do zdrowego i twórczego życia w młodości i w wieku dojrzałym.
       Wydźwignięcie wychowania fizycznego do należnej mu roli, to wyjście z zaczarowanego kręgu "przedmiotu szkolnego" i przejście do systemu działań stwarzających dzieciom i młodzieży szerokie możliwości wszechstronnego rozwoju somatycznego, psychicznego i społecznego.
        Fizyczne wychowanie to proces kształtowania dyspozycji osobowościowych - zainteresowań, zamiłowań, przekonań, to przede wszystkim kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej.
       Podstawa programowa wychowania fizycznego określa, jaki zakres działań i jakie zadania powinny być realizowane w każdej szkole aby cele mogły być osiągnięte.
       Poradnik zawiera m.in. opracowane rozkłady materiału nauczania w klasie 1-3 i adresowany jest przede wszystkim do nauczycieli wychowania fizycznego oraz studentów wszystkich typów uczelni wf, a także do dyrektorów szkół jako materiał pomocniczy.
zobacz: Planowanie pracy w kl. 4-6. Poradnik metodyczny
            Planowanie pracy w gimnazjum w kl 1-3. Poradnik.


Spis treści

  Wstęp
 • Cele kształcenia i wychowania fizycznego
 • Zadania kształcenia wychowania fizycznego
 • Jak przygotować się do realizacji wychowania fizycznego
 • Ramowy plan nauczania
 • Podstawa Programowa wychowania fizycznego klas I -III
 • Zadania kształcenia wychowania w młodszym wieku szkolnym klas I - III
 • Plan dydaktyczno-wychowawczy nauczania wychowania fizycznego
 • Szczegółowy plan pracy dla klasy I
 • Rozkład materiału dla klasy I z uwzględnieniem jednostek lekcyjnych
 • Szczegółowy plan pracy dla klasy II
 • Szczegółowy plan pracy dla klasy III
 • Przykłady standardów wymagań
 • Standardy osiągnięć - kompetencje ucznia
 • Wybrane zagadnienia mini-gier sportowych
 • Umiejętności ruchowe dla mini-piłki siatkowej
 • Umiejętności ruchowe dla mini-piłki koszykowej
 • Umiejętności ruchowe dla mini-piłki ręcznej
 • Umiejętności ruchowe dla mini-piłki nożnej
 • Metodyka nauczania wybranych ćwiczeń gimnastycznych
 • Zasady bezpieczeństwa w gimnastyce
 • Szczegółowy rozkład materiału nauczania z pływania
 • Lekkoatletyka
 • Zasób materiału do realizacji wybranych treści programowych
 • Gry i zabawy z przyborami nietypowymi
 • Gry i zabawy sportowe
 • Ruchome cyferki
 • Alfabet ruchowy
 • Ćwiczenia taneczne
 • Test sprawności fizycznej L. Denisiuka
 • Indeks sprawności fizycznej K. Zuchory
 • Europejski test sprawności fizycznej
 • Uwagi i wskazówki do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
 • Ogólne zasady postępowania w wadach postawy
 • Pomiar tętna
 • Ćwiczenia śródlekcyjne
 • Literatura


nauczycielom ku uwadze

"jeśli dziecko zaprzecza lub sprzeciwia się Tobie - zatrzymaj się, pomyśl, może to nie Ty lecz Ono ma rację" ( Michał Józef Kawecki)


AKI Maratone-mailinfonowościzamów-formularz powrót